surkhet.eyehospital@gmail.com, 083-520513
परिवारको स्वास्थ्य वीमा गराई निःशुल्क आंखा उपचार सेवाका लागि ढुक्क हुनुहोस । अस्पताल आउंदा विमा सदस्यता कार्ड अनिवार्य साथमा लिएर आउनुहोला ।
Management Team

Prof. Dr. Deep Bahadur Rawal (Nominated from HQs)
Chairman (Board member)
Mr. Tikaram Acharya
Treasuser (Board member)
Krishna Bahadur Thapa
member (Board member)
DC Surkhet
Member from DC (Board member)
NRCS HQs Health Department (Invitee)
Health Director (Board member)
Mr. Hari Bahadur Kshetri
Invitee member from Municipality (Board member)