surkhet.eyehospital@gmail.com, 083-520513
परिवारको स्वास्थ्य वीमा गराई निःशुल्क आंखा उपचार सेवाका लागि ढुक्क हुनुहोस । अस्पताल आउंदा विमा सदस्यता कार्ड अनिवार्य साथमा लिएर आउनुहोला ।
Reports

Annual report 2019       >>       Download
2019-01-01


Annual report 2018       >>       Download
2018-01-01


Annual Progress Report 2017       >>       Download
2017-12-30


Annual Progress Report 2016       >>       Download
2016-12-30


Annual Progress Report 2015       >>       Download
2015-12-30